PROVES D'ANIVELLAMENT I ORDENACIÓ (C1)

Només faran el test d'anglès les persones que ho hagin sol·licitat a la preinscripció.

Dies de les proves:

Dimecres 12 a les 17.00h, anglès cognoms de l'A a l'L i francès cognoms de l'M a la Z.

Dijous 13 a les 17.00h, anglès cognoms de l'M a la Z i francès cognoms de l'A a l'L

Alumnes PIA: dilluns 24 a les 17.00h.


INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

La prova d'anivellament o test de nivell té com a únic objectiu determinar a quin curs s'ha de matricular una persona que vol estudiar a l'EOI i que ja té alguns coneixements de l'idioma.

Per als idiomes alemany, anglès i francès es fa una prova unificada per a tot Catalunya. Per tal d'obtenir el màxim d'informació per ubicar el candidat o candidata en el curs adequat:

- es recull informació sobre el tipus d'aprenentatge que ha fet, mitjançant un breu qüestionari i
- es realitza una prova de llengua, que consta de:

a) un test de 60 preguntes d'opció múltiple que avalua, principalment, l'ús de la llengua. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament i el candidat o candidata les haurà d'anar responent, fins arribar a preguntes que estan per sobre del seu nivell.

b) una redacció (expressió escrita), d'aproximadament 75 paraules si el candidat o candidata creu que té un nivell de 1r o 2n curs, o d'unes 100 paraules, en cas d'aspirar a un curs superior (3r, 4t o 5è).

c) una breu entrevista (expressió oral), en el cas d'anglès, per als candidats que puguin accedir a 3r, 4t o 5è. En el cas de francès aquesta entrevista també es farà als candidats que puguin accedir a 2n, 3r, 4t o 5è.

La durada total de la prova escrita depèn de la rapidesa i els coneixements de cada candidat o candidata, però es preveu que no superi els 70 minuts. La prova oral - si escau - té una durada aproximada de 5 minuts.

La prova d'ordenació del curs C1, que tindrà lloc el dia 7 de setembre a les 17.00 h, consta d'un test d'ús de la llengua (30 minuts), un d'expressió escrita (30 minuts) i un d'expressió oral (5 minuts).


Altres informacions d'interès

Han de fer la prova d'anivellament tots els alumnes que vulguin accedir a un curs diferent de primer i no puguin acreditar documentalment el seus coneixements.
Els alumnes que hagin demanat prova d'anivellament i no es presentin a l'examen, no podran matricular-se. Cal recordar portar el DNI el dia de la prova.
No es faran revisions d'aquest examen.