PREINSCRIPCIÓ 2018-2019

Per accedir a una Escola Oficial d'Idiomes cal fer 16 anys abans del 31 de desembre de l'any acadèmic o 14 per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'educació secundària (Resolució EDU/904/2007, DOGC 4853 de 30/03/07). En aquest cas cal acreditar aquesta informació amb un certificat del centre on es fa l'ESO.

La preinscripció per tots els cursos de primer a cinquè d'anglès i de francès de l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Alt Penedès es farà via telemàtica a
http://www.eoidigital.com/preinscripcio/alumnes/, aplicatiu que estarà actiu des de les 09.00h de l'3 de setembre fins a les 15.00h del 6 de setembre. Per evitar problemes seguiu atentament les instruccions de l'aplicatiu. El dia 6 de setembre hi haurà un ordinador a l'escola a disposició dels alumnes per fer la preinscripció (fins a les 13.00h.). Els alumnes de C1 han d'anar a aquest enllaç: https://www.eoidigital.com/preinscripcioc1/alumnes/index.php.

Els alumnes que vulguin accedir a un curs que no sigui el primer, hauran d'acreditar (a l'aplicatiu de preinscripció) haver aprovat el nivell anterior en qualsevol EOI del territori espanyol o estar en possessió d'alguna certificació d'altres institucions reconeguda pel Departament d'Ensenyament (consulteu també l'aplicatiu de preinscripció). Si no és així, cal marcar "prova de nivell" a l'aplicatiu. Si algú no es presenta a la prova de nivell sol·licitada, perdrà el dret de matrícula.

El dia 7 de setembre a les 10.00h. es farà un sorteig, centralitzat per a totes les EOI, al Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202) que determinarà quins alumnes han obtingut plaça per fer la prova de nivell i la prova d'ordre de C1. El resultat del sorteig es publicarà al mateix web on es fa la preinscripció i es podrà consultar a partir de les 18.00h.

Els alumnes preinscrits han de tornar a l'aplicatiu de preinscripció per escollir horari (entre el 17, a patir de les 12.00h. i el 19 de setembre, fins a les 13.00h.). El dia 19 es farà un altre sorteig per a l'adjudicació de les places. Es podrà consultar el resultat a partir de les 18.00h. Els admesos es matricularan online entre el 18 i el 20 de setembre. Consulteu la informació per matricular-vos a l'apartat matrícula i els dies i horaris a l'apartat calendari.

Per a més informació sobre les EOI, consulteu la pàgina: http://www.xtec.cat/web/curriculum/idiomes o adreceu-vos a la secretaria de l'escola.