Preguntes més freqüents

Si sóc alumne oficial del curs anterior, haig de fer la preinscripció?
No. Els alumnes del curs immediatament anterior tenen reserva de plaça. A l'aplicatiu de matrícula us sortirà el curs que se us ha assignat.

Si sóc alumne oficial del curs anterior i no em vaig presentar a l'examen final i la meva qualificació és NP, haig de fer la preinscripció?
No. Constareu com a no presentats. Haureu d'accedir a l'aplicatiu de matrícula i ja tindreu assignat el curs que heu de repetir. 

Quantes vegades es pot repetir cada curs?
L'alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l'idioma corresponent. Si la qualificació final és de NO APTE, NO PRESENTAT o NO QUALIFICAT (quan no s'ha presentat a alguna de les parts de l'examen) perd una convocatòria. 

Vaig aprovar l'examen de Certificat Intermedi d'anglès per lliure durant el curs passat, tinc plaça reservada per aquest curs per matricular-me a quart?
No. Els alumnes lliures han de passar pel procés de preinscripció, sorteig i matriculació per ser alumnes oficials el curs següent.

Puc fer preinscripció a més d'un idioma?
Sí. Pots preinscriure't a la vegada a un màxim de dos idiomes i demanar dues EOI (primera opció i segona opció), però has de presentar una sol·licitud per a cada idioma.

Puc fer la matrícula per a una altra persona?
Sí. Si portes tota la documentació necessària. Consulta el nostre web. 

Se m'ha passat el termini de preinscripció, hi ha alguna manera de poder matricular-me?
En principi no. Però si el dia de places vacants, a finals de setembre, queden places lliures podreu matricular-vos. Consulteu calendari de setembre.

Vaig aprovar 1r fa anys, puc fer test de nivell per passar a un altre curs?
Sí. 

Fa molts anys vaig aprovar un curs de l'EOI però m'agradaria repetir-lo perquè no me'n recordo de res, puc fer-ho?
Sí, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l'obtenció d'un certificat (tercer/cinquè). Primer has de renunciar al curs acadèmic que vas aprovar aleshores, omplint una instància i presentant-la a l'escola on vas estudiar.

Puc accedir a quart o cinquè sense tenir el Certificat de nivell Intermedi? 
Sí, però fent la prova de nivell o presentant el títol acreditatiu del teu nivell. Veure taules d'equivalència clicant aquí.

Els títols d'altres institucions són equivalents amb els de l'EOI?
Sí. Consulteu les taules del link anterior.

Cal estudiar per fer el test de nivell?
No. perquè no és un examen per aprovar o suspendre ni una prova amb valor acadèmic. És simplement per saber el nivell que té una persona en un moment donat d'un idioma determinat.

L'assistència a classe és obligatòria?
Sí. Si faltes més del 35% de les classes no podràs acollir-te a l'avaluació contínua, però tens dret de presentar-te a un examen final.

Puc matricular-me a un grup que no em va bé per horari i venir a un altre horari?
No. Els canvis de grup no es poden autoconcedir, s'han de demanar per escrit a la direcció. No recomanem aquesta opció, perquè si no es concedeix el canvi de grup, a més d'haver pagat uns serveis dels quals no et beneficiaràs, estàs ocupant una plaça que algú altre hagués pogut aprofitar.

Puc presentar-me a l'examen si no he assistit a classe?
Sí, però t'ho jugaràs tot en una sola prova, en la qual hauràs d'obtenir com a mínim un 65% global per aprovar.

Si sóc antic alumne puc accedir a un altre idioma sense passar per preinscripció i sorteig?
No. Caldrà fer la preinscripció i passar per sorteig perquè l'oficialitat en un idioma no dóna l'oficialitat en un altre.

Quan podem saber els horaris i llibres que necessitarem el curs vinent?
A mitjans de juliol trobaràs a la nostra pàgina web tota la informació actualitzada.

Si estic matriculat en una EOI com alumne oficial, puc presentar-me per lliure per obtenir algun dels dos certificats del mateix idioma?
No. La matrícula oficial és incompatible amb la matrícula lliure del mateix idioma.

Si sóc alumne oficial i el curs següent no em vull matricular, perdré la reserva de plaça per d'aquí a dos cursos?
Sí. La reserva de plaça és només pel curs immediatament posterior.

Sóc alumne d'una altra EOI, em puc matricular a l'EOI de l'Alt Penedès?
Sí, però has de fer preinscripció i sorteig. Si finalment tens plaça, hauràs de presentar la papereta de notes que et varen lliurar a la teva escola i a més hauràs de sol·licitar un trasllat d'expedient a la secretaria de la nostra escola. 

Si estic matriculat en una EOI i m'haig de traslladar que haig de fer? 
Has de portar-nos la sol·licitud de trasllat (al nostre web: preinscripció i matricula / impresos i models). i et direm si hi ha vacants o et quedes en llista d'espera. Quan obtinguis plaça nosaltres demanarem el trasllat d'expedient a l'EOI d'on vens. El termini per demanar-ho acaba l'últim dia lectiu de febrer.


De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola la segona quinzena de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places.