Preguntes

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Sóc docent i he obtingut plaça gratuïta a través del Departament d'Ensenyament. Si haig de repetir, continua la gratuïtat?
No. Els docents que han suspès o han renunciat a la seva plaça perden el dret a matrícula gratuïta.

Si sóc alumne/a oficial del curs anterior, haig de fer la preinscripció?
No. L'alumnat del curs immediatament anterior te reserva de plaça. A l'aplicatiu de matrícula us sortirà el curs que se us ha assignat.

Si sóc alumne/a oficial del curs anterior i no em vaig presentar a l'examen final i la meva qualificació és NP, haig de fer la preinscripció?
No. Constareu com a no presentats. Haureu d'accedir a l'aplicatiu de matrícula i ja tindreu assignat el curs que heu de repetir.

Quantes vegades es pot repetir cada curs?

L'alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l'idioma corresponent. Si la qualificació final és de NO APTE, NO PRESENTAT o NO QUALIFICAT (quan no s'ha presentat a alguna de les parts de l'examen) perd una convocatòria.

Vaig aprovar l'examen de Certificat Intermedi d'anglès per lliure durant el curs passat, tinc plaça reservada per aquest curs per matricular-me a quart?
No. L'alumnat lliure han de passar pel procés de preinscripció, sorteig i matriculació per ser alumnes oficials el curs següent.

Puc fer preinscripció a més d'un idioma?
Sí. Us podeu preinscriure a la vegada a un màxim de dos idiomes i demanar dues EOI (primera opció i segona opció), però heu de presentar una sol·licitud per a cada idioma.

Puc fer la matrícula per a una altra persona quan la matrícula hagi de ser presencial?
Sí. Si porteu tota la documentació necessària. Consulteu el nostre web.

Se m'ha passat el termini de preinscripció, hi ha alguna manera de poder matricular-me?
Hi ha dos dies per incidències al juliol. També si el dia que es publiquen les places vacants queda alguna que us interessa podreu matricular-vos. Consulteu calendari de setembre.

Vaig aprovar 1r fa anys, puc fer test de nivell per passar a un altre curs?
Sí.

Fa molts anys vaig aprovar un curs de l'EOI però m'agradaria repetir-lo perquè no me'n recordo de res, puc fer-ho?
Sí, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l'obtenció d'un certificat (tercer/cinquè). Primer heu de renunciar al curs acadèmic aprovat, omplint una instància i presentant-la a l'escola on vau estudiar.

Puc accedir a quart o cinquè sense tenir el Certificat de nivell Intermedi?

Sí, però fent la prova de nivell o presentant el títol acreditatiu del vostre nivell. Trobareu les taules d'equivalències de títols a l'aplicatiu de preinscripció.

Els títols d'altres institucions es convaliden amb els de l'EOI?
Sí. Consulteu les taules de convalidació que estan a l aplicatiu.

Cal estudiar per fer el test de nivell?
No, perquè no és un examen per aprovar o suspendre ni una prova amb valor acadèmic. És simplement per saber el nivell que té una persona en un moment donat d'un idioma determinat.

Puc matricular-me a un grup que no em va bé per horari i venir a un altre horari?
No. Els canvis de grup no es poden autoconcedir, s'han de demanar per escrit a la direcció.

Puc presentar-me a l'examen si no he assistit a classe?
Sí, però us ho jugareu tot en una sola prova, en la qual haureu d'obtenir com a mínim un 65% global per aprovar.

Si sóc antic alumne o alumna puc accedir a un altre idioma sense passar per la  preinscripció?
No. Caldrà fer la preinscripció, perquè l'oficialitat en un idioma no dóna l'oficialitat en un altre.

Quan podem saber els horaris i llibres que necessitarem el curs vinent?
Al juliol trobareu a la nostra pàgina web tota la informació actualitzada.

Si estic matriculat en una EOI com alumne o alumna oficial, puc presentar-me per lliure per obtenir algun dels dos certificats del mateix idioma?
No. La matrícula oficial és incompatible amb la matrícula lliure del mateix idioma.

Si sóc alumne o alumna oficial i el curs següent no em vull matricular, perdré la reserva de plaça per d'aquí a dos cursos?

Sí. La reserva de plaça és només pel curs immediatament posterior.

Sóc alumne o alumna d'una altra EOI, em puc matricular a l'EOI de l'Alt Penedès?
Sí, però us heu de matricular a l'escola d'origen al juliol i sol·licitar un trasllat d'expedient a la secretaria de la nostra escola.

Com i quan es sol·licita un trasllat d'expedient?
Heu de portar-nos la sol·licitud de trasllat. Mireu al nostre web: preinscripció i matricula / impresos i models. Nosaltres demanarem el trasllat d'expedient a l'EOI d'on veniu. El termini per demanar-ho acaba a finals de febrer. També es pot fer al juliol quan hi ha canvi de domicili i es pot justificar documentalment.